Támop 3.1.4-12/2-2012-0600 Innovatív iskolák fejlesztése pályázat

 

A pályázat célja:

A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való reagálás. Az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztése mind a tanulók, mind a pedagógusok körében.

Kiemelt cél a tanulók nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával.

Részcélok:

A pedagógusok pedagógiai-módszertani megújulása. A pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi továbbképzésekkel. Az egészségtudatos, szemléletformáló nevelés széles körben történő alkalmazásának bevezetése. A környezettudatos szemlélet növelését célzó programok megvalósítása. Gazdasági ismeretek átadása, vállalkozói készségek fejlesztése. Az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában. Digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése. A testmozgás iránti igény életvitelbe való beépülése.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Teljes támogatási összeg: 165 941 765 Ft

Felhasználás: 6 tématerületen:

• A nevelési-oktatási tevékenységek támogatása

• Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai programok az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében

• Pedagógiai - módszertani továbbképzések (30 órás)

• Szaktárgyi továbbképzések (30 órás)

• Együttműködési kötelezettségek

• Eszközök beszerzése (testnevelés, biológia, földrajz, fizika, kémia, könyvtár, fejlesztő pedagógiai eszközök, informatika, idegen nyelv területén)

 

19 rendezvény zajlott az iskolában:

 • Egészségnap 1. – „Az vagy, amit megeszel.” – 1230 fő részvételével.

 • Egészségnap 2. – „Test és lélek – így egész.” – 1230 fő részvételével.

 • Egészségnap 3. – „Sport, mozgás.” – 1230 fő részvételével.

 • Egészségnap 4. – „Sport, mozgás.” – 1230 fő részvételével.

 • Illegális és legális szerek okozta kockázatok megelőzése – 280 fő részvételével.

 • Szerfogyasztási problémák korai intervenciója – 280 fő részvételével.

 • Dohányzás megelőzését célzó programok – 280 fő részvételével.

 • Konfliktus- és iskolai agressziókezelési programok – 308 fő részvételével.

 • Családi életre nevelés – 280 fő részvételével.

 • Szakmák bemutatkozása – Nyitott tanműhelyek napja - 680 fő részvételével.

 • Környezetvédelmi projektnap - 680 fő részvételével.

 • ÖKO-tábor - 75 fő részvételével.

 • Informatikai szakkör - 120 fő részvételével.

 • Média felelős és tudatos használatát elősegítő innovációk - 40 fő részvételével.

 • Idegen nyelvi vetélkedők - 90 fő részvételével.

 • Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése - 40 fő részvételével.

 • Baleset megelőzési ismeretek - 90 fő részvételével.

 • Elsősegély-nyújtási tanfolyam - 120 fő részvételével.

 • Mindennapos testnevelést kiegészítő programok - 1230 fő részvételével.

Pedagógusaink a következő továbbképzéseken vettek részt:

Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek: 21 fő

Pályaorientáció: 25 fő

Differenciálás: 25 fő

A tanulási motiváció erősítése az idegen nyelvek oktatása során: 15 fő

A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben: 8 fő

Iskolai és óvodai vezetők felkészítése a változások menedzselésére: 25 fő

Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei: 26 fő

Probléma megoldási képességek fejlesztése korszerű módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel a reál tantárgyak tanítása során-matematika: 11 fő

Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák: 1 fő

Fizika szakos pedagógusok részére módszertan, laborban végezhető kísérleti, kutatási minták és gyakorlatok bemutatása az új nemzeti alaptanterv alapján: 6 fő

Családpedagógia: 25 fő

Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapján: 2 fő

Szenvedélybetegségek elleni küzdelem a közoktatásban: 1 fő

Szenvedélybetegségek elleni küzdelem a közoktatásban: 25 fő

Környezettudatos életmódra nevelés a közoktatásban: 25 fő

A NAT-hoz igazodó komplex természettudományos kísérleti minták és gyakorlatok bemutatása – Fókuszban a laborban végezhető kísérletek módszertana és oktatástechnikai lehetőségei: 14 fő

Biomechanika: 1 fő

Művészetoktatás - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával: 1 fő

Társas kapcsolatok fejlesztése, viselkedéskultúra: 50 fő

Elsősegély nyújtási ismeretek pedagógusoknak: 25 fő

A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekében: 25 fő

Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban: 1 fő

 

 

 

 

Weimann Gáborné tagintézményvezető-helyettes beszámolója

 

Takács Szilvia tagintézményvezető-helyettes beszámolója